۰۴ مهر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۵

یادداشت

به گزارش خبرنگار مهر، مطلب پیش رو متن سخنرانی مجید هوشنگی، استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی در نشست «شب نیچه و جهان ایرانی» است...

گفتگو

  حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه...

مقالات

ابیات سؤالی در دیوان ناصرِخسرو، در مقایسه با دیگر شاعران تعلیمی، بسامد زیادی دارد. ما در این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤالات خواهیم...

طرح های پژوهشی

فيلسوفان و متفکران در طول تاريخ، معيارها و شاخص هاي متنوعي را در چرايي و چيستي مفهوم زيبايي بيان کرده اند که مي توان از...

سخنرانی

مطلب پیش رو متن سخنرانی  در نشست «شب نیچه و جهان ایرانی» است که در موسسه لغت نامه دهخدا برگزار شد.موضوع این سخنرانی «نیچه، مولانا و...

ویدئو های پیشنهادیدر حال بارگذاری..