۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۲۴

ده فرمان حافظ: فرمان چهارم، آزادگی

 

 

حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. چهارمین فرمان حافظ برای تحقق این جهان، مفهوم آزادگی است که در این گفتار بدان پرداخته شده است. این درس گفتار به همت موسسه ی فرهنگی آلا، و عنایت و اجرای استاد دکتر مجید هوشنگی، مدرس دانشگاه و محقق حافظ پژوه تهیه شده است.


در حال بارگذاری..