۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۳۹

ده فرمان حافظ: فرمان پنجم، توکل و رضا

 

حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. پنجمین فرمان حافظ برای تحقق این جهان، توصیه به توکل و رضایتمندی است که در این گفتار بدان پرداخته شده است. این گفتار به همت موسسه ی فرهنگی آلا، و عنایت و اجرای استاد دکتر مجید هوشنگی، مدرس دانشگاه و محقق برجسته تهیه شده است.


در حال بارگذاری..