۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۱۲

ده فرمان حافظ: فرمان ششم، دوستی

 

حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. ششمین فرمان حافظ برای تحقق این جهان، توصیه به برگزیدن دوست و رفیق راه است که در این درس گفتار به همت موسسه ی فرهنگی آلا، و عنایت و اجرای استاد دکتر مجید هوشنگی، بدان پرداخته خواهد شد.


در حال بارگذاری..