۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۳۱

ده فرمان حافظ: فرمان هفتم: خلا آمد عادت

 

حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. هفتمین فرمان حافظ برای تحقق این جهان درخشان آرمانی، دستور به خلاف آمد عادت رفتار کردن است که این درس گفتار به همت موسسه ی فرهنگی آلا، و عنایت و اجرای استاد دکتر مجید هوشنگی، مدرس دانشگاه تهیه و تنظیم شده است


در حال بارگذاری..