۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۲۵

رمزگشایی تصنیف”صنما جفا رها کن” نامجو

 

سخنرانی استاد دکتر مجید هوشنگی در تفسیر و تاویل پست مدرن آهنگ صنما جفا رها کن در دانشگاه هنر


در حال بارگذاری..