۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۸:۰۵

ده فرمان حافظ: فرمان اول، عشق ورزی / دکتر مجید هوشنگی

 

حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. نخستین فرمان حافظ برای تحقق این جهان درخشان آرمانی، مفهوم عشق ورزی است که در این گفتار بدان پرداخته شده است. این درس گفتارها به همت موسسه ی فرهنگی آلا، و عنایت و اجرای استاد دکتر مجید هوشنگی، مدرس دانشگاه تهیه شده است


در حال بارگذاری..