۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۹:۱۵

ده فرمان حافظ: فرمان دوم، یکرنگی و پرهیز از ریا و تزویر

حافظ همانند هر متفکری در طول تاریخ به دنبال تاسیس مدینه ی فاضله و جهان آرمانی است و برای برپایی آن سرزمین موعود، بگونه ای پیغمبرانه، ده فرمان اصلی و ده دستور بنیادین ارائه می دهد. دومین فرمان حافظ برای تحقق این جهان، دستور بر یکرنگی و پرهیز از ریا و تزویر است که در این گفتار بدان پرداخته شده است. این درس گفتارها به همت موسسه ی فرهنگی آلا، و عنایت و اجرای استاد دکتر مجید هوشنگی، ارائه می شود


در حال بارگذاری..