۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۰۹

نقد نشانه شناسی فیلم “اره”

 

نقد و تحلیل ظرفیت ها، نشانه ها و رمزگان مهم فیلم اره ۱ توسط استاد محترم دکتر مجید هوشنگی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه


در حال بارگذاری..