۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۰۸

تحلیل فیلم فرانکشتاین با نگرش نیچه

 

نقد فلسفی فیلم فرانکشتاین(۱۹۹۴) بر مبنای تئوری مرگ خدای نیچه ساخته کنت برانا و بازی رابرت دنیرو با سخنرانی دانشمند گرامی استاد مجید هوشنگی


در حال بارگذاری..